Nemyslím, jen kreslím!

Listopad 2019

Čáry máry z Picassova rozbitého štítu

25. listopadu 2019 v 21:51 | Paulin Schildie

Květina

21. listopadu 2019 v 13:20 | Paulin Schildie

Kdybychom měli křídla...

19. listopadu 2019 v 22:44 | Paulin Schildie
"Anděl Páně zvěstoval Panně Marii a ona počala z Ducha svatého. Maria řekla: Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova." Takto začíná modlitba Anděl Páně, jejíž původ vychází z Lukášova evangelia.
Když čtu tento verš, vybaví se mi hodnoty jako pokora, poslušnost a svobodná vůle, neboť Mariin příběh je příkladem toho, že pokud nám někdo nabídne lepší cestu nebo nás poučí radou, máme svobodnou vůli buď tuto cestu, obzvláště darovanou Bohem, odmítnout, a nebo ji s vděčností a pokorou přijmout. Je mi celkem jedno, kdo z Vás je či není věřící, ale určitě se shodneme na tom, že člověk je schopen rozlišovat mezi dobrem a zlem a že je jen na jednotlivci, jak se zachová, i když okolnosti jsou mnohdy složité a zdají se jako nepřekonatelná zeď. Této schopnosti rozlišování se říká SVOBODA, a ta visí na našich bedrech jako perutě andělů. Máme na sobě neviditelná křídla, která jsou někdy slabá, takže jimi nedokážeme zbourat onu pomyslnou zeď, a jindy se s nimi můžeme rozlétnout do světa svých přání tak lehce, až se pohodlně usadíme v buclatých mráčcích štěstí. V obou případech je však třeba mít se na pozoru, protože na svobodu všude číhá pokušení, takže o svá křídla můžeme přijít raz dva. Člověk obehnaný zdí najde ve své pevnosti zalíbení a člověk na trůnu opojného štěstí bezohledně mává křídly, že s mini mlátí druhé a zraní ostatní i sebe. Mezi svobodou a pokušením stojí prostředník, kterému se říká zodpovědnost. Je to sval, který reguluje pohyb křídel, aby se ze svobody nestala hříšná svévole. Ano, říkáte si správně: "Člověk přeci není dokonalý, je od Adama a Evy prostý hříšník," s čímž souhlasím a je to čistá pravda, takže z předchozích slov můžete pociťovat nejistotu a také skepsi, protože se svoboda zdá pomíjivá až skoro nedosažitelná, ale máme pro svůj život k dispozici ještě jednu důležitou hodnotu, a tou je naděje, živá voda, která oživí vaše křídla a znovu pocítíte lásku ke světu, k ostatním i k sobě, protože hnací silou svobody je láska. Svoboda je láska sama.
Co z toho pro Vás plyne, ví jen Bůh, protože neviditelná křídla Vám dal On. Až jednou umřete, tak co se s Vámi stane, taky ví jen On, ale věřím, že až po smrti se stanete absolutně svobodnými a mnohem živějšími. Třeba se z Vás stane nějaká podobná bytost, jako je Archanděl Gabriel, získáte skutečná opeřená křídla zářící zlatem a ve vichru se zjevíte třeba ženě, jako byla Panna Marie, ukážete jí životní cestu a ona si svobodně zvolí, jestli tou cestou půjde či nikoli.

VĚŘTE, ŽE KŘÍDLA UŽ MÁTE, a to zde na Zemi i na Nebi.

Duha okupuje vesmír

19. listopadu 2019 v 18:53 | Paulin Schildie

Prasátko

11. listopadu 2019 v 22:59 | Paulin Schildie

Obraz na hladině

7. listopadu 2019 v 22:31 | Paulin Schildie

Manžel po pařbě chce ojet manželku

7. listopadu 2019 v 22:28 | Paulin Schildie

Chaos

7. listopadu 2019 v 22:23 | Paulin Schildie

Srdce prorostlé kaktusem

7. listopadu 2019 v 22:20 | Paulin Schildie